Đại học kinh tế Nagoya - Học hỏi thực tế và tìm kiếm việc làm

Đại học kinh tế Nagoya - Học hỏi thực tế và tìm kiếm việc làm

  • Chế độ thi tuyển thuận tiệnHọc phí hợp lý
  • Cung cấp kiến thức về tài chính & kinh doanh Khoa Kinh tế học – Khoa Quản trị kinh doanh – Khoa Luật
  • Lịch sử lâu đời - TP Inuyama Trung tâm công nghiệp - Tỉnh Aichi
  • Môi trường học tập Tiện nghi và thoải mái
Ảnh: Thành cổ Inuyama