Trang web toàn cầu

Khái quát về trường đại học

Tên trường: Đại học Kinh tế Nagoya
Địa điểm: 61-1 Uchikubo, thành phố Inuyama, tỉnh Aichi, mã bưu điện 484-8504 [google map ]
Hiệu trưởng: Haruo Saburi
Khoa/
Ngành học hệ
Đại học và Cao học:
Khoa kinh tế học
Khoa kinh doanh học
Khoa luật
Khoa khoa học cuộc sống con người (Giáo dục mầm non, mẫu giáo/Quản lí dinh dưỡng);
Cao học luật (Bậc thạc sĩ và tiến sĩ)
Cao học kế toán (Bậc thạc sĩ và tiến sĩ)
Cao học khoa học cuộc sống con người (Bậc thạc sĩ giáo dục mầm non, mẫu giáo và thạc sĩ quản lí dinh dưỡng)
Số lượng sinh viên: Số lượng sinh viên: [Hệ đại học] 2.452 người [Hệ cao học] 109 người (tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)
Số lượng lưu học sinh: Số lượng lưu học sinh: [Hệ đại học] 338 người [Hệ cao học] 22 người (tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2021)
Hệ thống các
trường trực thuộc:
Trường mẫu giáo Ichimura trực thuộc Đại học kinh tế Nagoya
Trường trung học cơ sở/trung học phổ thông Ichimura - Đại học kinh tế Nagoya
Trường trung học cơ sở/trung học phổ thông Takakura - Đại học kinh tế Nagoya
Phương thức đi
tới trường:
Phương thức đi tới trường: (1)Khoảng 70 phút đi tàu tuyến Meitetsu từ nhà ga Sân bay Quốc tế Chubu; (2) Khoảng 40 phút đi tàu tuyến Meitetsu từ ga Nagoya.
Các trường đại
học/cơ quan có thỏa
thuận hợp tác
(tại thời điểm tháng 6 năm 2021):
[Trung Quốc] Đại học Đông Bắc
Đại học khoa học chính trị và pháp luật Trung Quốc
Trung tâm nghiên cứu Luật tố tụng thuộc Đại học khoa học chính trị và pháp luật Hoa Đông
[Đài Loan] Đại học Khai Nam (Kainan University)
[Việt Nam] Đại học Hà Nội
Đại học Luật Hà Nội
Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Nhà nước và Pháp luật
[Uzbekistan] Đại học Quốc gia Kinh tế Tashkent
Đại học Quốc gia Luật Tashkent
Đại học Quốc gia Phương Đông
Đại học Ngoại giao và Kinh tế Thế Giới
Đại học Quốc gia Ngôn ngữ Thế giới Uzbekistan
[Canada] Đại học Simon Fraser
[Malaysia] Đại học Đổi mới Khoa học Kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương
[Campuchia] Đại học Quốc gia Kinh tế và Pháp luật
[Mông Cổ] Đại học Quốc gia Thương mại Mông Cổ
Khoa Luật Đại học Quốc gia Mông Cổ