Trang web toàn cầu

Định hướng sau khi tốt nghiệp của
lưu học sinh nước ngoài

Định hướng sau khi tốt nghiệp của lưu học sinh nước ngoài

Lưu học sinh có nguyện vọng xin việc tại Nhật Bản, tỷ lệ xin được việc làm 100%

Năm tốt nghiệp Số sinh viên tốt nghiệp Số sinh viên có nguyện vọng xin việc Số sinh viên xin được việc Lựa chọn khác Tỷ lệ xin được việc làm
(so với số sinh viên có nguyện vọng xin việc)
2019 114 85 85 29 100%
2020 93 60 60 33 100%
2021 93 59 59 34 100%
2022 67 44 44 23 100%
Năm tốt nghiệp 2019 2020 2021 2022
Số sinh viên tốt nghiệp 114 93 93 67
Số sinh viên có nguyện vọng xin việc 85 60 59 44
Số sinh viên xin được việc 85 60 59 44
Lựa chọn khác 29 33 34 23
Tỷ lệ xin được việc làm
(so với số sinh viên có nguyện vọng xin việc)
100% 100% 100% 100%

 

*Lưu học sinh nước ngoài có tư cách lưu trú “Du học” (Số liệu tại thời điểm ngày mùng 1 tháng 5 hàng năm)

Đào tạo hướng nghiệp và hoạt động hỗ trợ xin việc/định hướng nghề nghiệp cho lưu học sinh nước ngoài

Đối với lưu học sinh có nguyện vọng xin việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp, để các em có thể xin được việc vào các công ty mong muốn, nhà trường ngay từ sớm đã có các hoạt động hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp cho các em.

Buổi hướng dẫn việc thực tập tại công ty

Buổi hướng dẫn về hoạt động xin việc làm

Hội thảo về cách viết sơ yếu lý lịch

Hội thảo về phỏng vấn
(cơ bản/ứng dụng)

Học tập từ những sinh viên khóa trên (sinh viên đã tốt nghiệp)

Khóa học về chuẩn bị và phương thức ứng phó trước thềm hoạt động xin việc làm !

Hội thảo về thay đổi tư cách lưu trú
Buổi giới thiệu doanh nghiệp và xét tuyển của các doanh nghiệp dành cho lưu học sinh
Tư vấn định hướng riêng dành cho lưu học sinh

Phỏng vấn sinh viên đã tốt nghiệp

Phỏng vấn các sinh viên đã tốt nghiệp đang hoạt động tích cực và phát triển bản thân tại các doanh nghiệp Nhật Bản về trải nghiệm hoạt động tìm việc của họ khi còn đi học ở trường, hay lời khuyên dành cho các sinh viên khóa sau, v.v.